Tietosuojaseloste

HENKILÖTIETOLAKI (523/1999) 10§ ja 24§
Laatimispäivä 23.5.2018


1. Rekisteriseloste

Henkilötietojen käsittelyyn sovelletaan 25.5.2018 lähtien EU:n yleistä tietosuoja-asetusta.


2. Rekisteriasioista vastaava

Muovia Oulu Oy on sitoutunut suojaamaan asiakkaidensa yksityisyyttä. Tällä tietosuojaselosteella informoimme asiakkaitamme heidän henkilötietojensa käsittelystä. Asiakkaan tulee hyväksyä sopimusehdot, joka sisältää myös tietojenkäsittelysopimuksen, käyttääkseen Muovia.fi:n palveluita.

Rekisterinpitäjä ja yhteystiedot

Rekisterinpitäjä:
Muovia Oulu Oy (Y-tunnus: 2607496-4)
Posankuja 3
90620 Oulu

Tietosuojasopimuksesta voi kysyä lisää sähköpostilla:
info@muovia.fi


3. Tietojen kerääminen

Rekisteriin kerätään rekisteröidyistä perustietoja, kuten:
- nimi
- osoite
- puhelinnumero
- sähköpostiosoite

Rekisterissämme ei ole henkilötunnuksia.


4. Tietojen käyttötarkoitus

Muovia.fi verkkokaupan käyttäjärekisteriin kerättyjä ja tallennettuja henkilötietoja käytetään asiakassuhteiden hoitamiseen, palvelun edellyttämien yhteydenottojen hoitamiseen, markkinointitarkoituksiin sekä muihin Muovia.fi verkkopalveluihin liittyviin tarkoituksiin.


5. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterinpitäjä rekisteröi Muovia.fi verkkokaupan käyttäjästä ne tiedot, jotka käyttäjä itse ilmoittaa verkkosivustoa käyttäessään. Henkilötunnuksia ei ole Muovia.fi asiakasrekisterissä.

 

6. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Ei säännönmukaisia tietojen luovutuksia kolmansille osapuolille. Tietoja luovutetaan yrityksen ulkopuolisille ainoastaan niiltä osin, kuin tilausten toimittaminen asiakkaalle ja tekniset ratkaisut sitä vaativat. Ei tietojen luovutuksia EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.


7. Evästeiden käyttö

Muovia.fi verkkokaupassa käytetään evästeitä, jotka mahdollistavat palveluiden toimivuuden. Käyttäjällä on mahdollisuus koska tahansa estää evästeiden käyttö muuttamalla käyttämänsä selaimen asetuksia. Tallentuneet evästeet voi myös halutessaan poistaa. Evästeet ovat tarpeellisia joidenkin rekisterinpitäjän tarjoamien internetpalveluiden toimivuudelle, emmekä takaa palveluiden toimivuutta, mikäli evästetoiminnallisuus ei ole käytössä. Evästeitä hyödynnetään viestinnän ja markkinoinnin kohdentamisessa.


8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Muovia.fi verkkokaupan käyttäjärekisterin tiedot on tallennettu rekisterinpitäjän järjestelmään, joka on suojattu käyttöjärjestelmän suojausohjelmiston avulla. Järjestelmään sisäänpääsy edellyttää käyttäjätunnuksen ja salasanan syöttämistä. Järjestelmä on myös suojattu palomuurein ja muiden teknisten keinojen avulla. Järjestelmään tallennettuihin rekisterin sisältämiin tietoihin pääsevät ja niitä ovat oikeutettuja käyttämään vain tietyt, ennalta määritellyt rekisterinpitäjän työntekijät. Rekisterin sisältämät tiedot sijaitsevat lukituissa ja vartioiduissa tiloissa.


9. Rekisteröidyn kielto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta samoin kuin henkilömatrikkelia ja sukututkimusta varten. Kielto tulee tehdä kirjallisesti ja osoittaa rekisteriasioista vastaavalle henkilölle. Rekisteröity ei voi pyytää rekisterin pitäjää poistamaan tilausten käsittelyyn tai kirjanpitoon liittyviä tietoja, jotka on kirjanpitolaissa määrätty säilytettäväksi.


10. Rekisteröidyn tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut itseään koskevat tiedot ja saada niistä kopiot. Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisesti ja allekirjoitettuna ja osoittaa rekisteriasioista vastaavalle henkilöille osoitteeseen info@muovia.fi. Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojensa käyttö suoramarkkinoinnissa. Kieltopyyntö tulee lähettää sähköpostilla info@muovia.fi.


11.  Tiedon korjaaminen

Rekisterinpitäjä oikaisee, poistaa tai täydentää rekisterissä olevan, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta. Rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä rekisterinpitäjään rekisteriasioista vastaavaan henkilöön tiedon korjaamiseksi.