Asiakasrekisteriseloste

Henkilötietolaki (523/99) 10 §

Rekisteriselosteen laatimispäivämäärä 06.01.2016

 

Rekisterinpitäjä

Muovia Oulu Oy
Posankuja 3
90620 OULU
puh. 044 7285 110
e-mail: info@muovia.fi
www.muovia.fi
Y-tunnus: 2607496-4

 

Rekisteriasioita hoitava henkilö

Tuija Hahtonen
Muovia Oulu Oy
Posankuja 3
90620 OULU
puh. 044 7285 110

 

Rekisterin nimi

muovia.fi verkkokaupan asiakastietorekisteri

 

Rekisterin käyttötarkoitus

Muovia.fi verkkokaupasta voit tilata ilman rekisteröitymistä tai voit rekisteröityä ja näin nopeuttaa tilauksesi tekemistä jatkossa sekä hyödyntää mahdollisia kampanja-alennuksia.

Rekisteriä käytetään verkkokaupan asiakassuhteiden hoitamiseen, tilausten käsittelyyn ja arkistointiin sekä yrityksen toiminnan kehittämiseen, arviointiin sekä markkinointiin asiakkaan niin hyväksyessään.

Asiakkaan tietoja ei käytetä sähköiseen markkinointiviestintään tai suoramarkkinointiin ilman asiakkaan suostumusta. Asiakkaalla on aina oikeus kieltää markkinointiviestinnän lähettäminen itselleen ilmoittamalla siitä verkkokaupan asiakaspalveluun (info@muovia.fi).

 

Rekisterin tietosisältö

Asiakkaan nimi, osoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero. Lisäksi rekisterissä säilytetään asiakkaan tilaushistoria.

 

Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakas syöttää itse tiedot järjestelmään.

 

Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta ulkopuolisille. Tietoja voidaan kuitenkin luovuttaa poliisille mahdollisissa rikosepäilyissä.

 

Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterissä olevia tietoja käyttävät vain ne henkilöt, joiden työtehtäviin se kuuluu. Rekisteri sijaitsee suojatulla palvelimella, jonka tietoihin pääsee käsiksi vain käyttäjätunnuksella ja salasanalla.

 

Tietojen tarkistus

Asiakkaalla on henkilötietolain mukainen oikeus tarkistaa rekisterissä olevat tietonsa. Asiakas on oikeutettu tarkistamaan rekisteritietonsa maksutta enintään kerran vuodessa. Jos asiakas haluaa tarkistaa tietonsa useammin, olemme oikeutetut perimään korvauksen tietojen antamisesta.